Receptfornyelse + find dit apotek

Før du fornyer din recept:

Overvej om det er på tide at komme til kontrol for din kroniske sygdom. Vi fornyer dine recepter i forbindelse med årskontrol i Lægehuset.

De fleste faste medicinbehandlinger bør følges af kontrol hos lægen 2-4 gang årligt (fx forhøjet blodtryk, sukkersyge, astma). Også personer i fast behandling med mavesårsmedicin fx – og i særdeleshed depressionsbehandling. Disse kræver blodprøver og hjertediagram for at kontrollere for effekt, status på din sygdom og evt uønskede effekter.

Overvej også om medicinen fungerer tilfredsstillende – har du det godt? Er medicinen stadig nødvendig? Er medicinen tilstrækkelig eller skal der måske ændres på behandlingen? Har du mistanke om bivirkninger?

Afbryd ikke en planlagt fast behandling uden at rådføre dig med lægehuset.

Vi prøver at holde øje med din behandling bl.a. i forbindelse med receptfornyelser, men i den sidste ende er det dig selv, som er ansvarlig for at behandlingen vurderes, når der er behov.

Husk at have følgende klar ved receptfornyelsen:

  • Navn på medicin
  • Styrken (dvs antal mg)
  • Pakningsstørrelse (antal)
  • Dosis (hvornår på dagen du tager din medicin)
  • Hvor medicinen ønskes leveret – hvilket Apotek eller på server (læs næste punkt)

Medicinen hedder ofte noget andet ved ny udlevering, idet apoteket altid udleverer det billigste præparat. Det kan give anledning til forvirring.

Navnet på indholdsstoffet – det aktive i medicinen – står altid på pakningen under handelsnavnet.

I enkelte tilfælde kan der være grund til at vælge et bestemt mærke, hvilket så skal anføre på recepten. Du betaler differencen til det billigste mærke.

 

Receptfornyelse:

Receptfornyelse vedrørende fast medicin kan foregå:

  1. Telefonisk mellem kl. 8.00-13.00
  2. Via lægevejen.dk – se under kontakt klinikken
  3. Via Medicinkortet – en app der kan hentes i app store el google play. (Læs mere om det hér)

OBS VED VANEDANNENDE MEDICIN:

Der kræves en konsultation dvs. fremmøde i klinikken ved fornyelse af sovemedicin, stærkt beroligende medicin og visse former for smertestillende medicin. Se vejledningen fra fra Region Midt. 

Disse midler kan ej heller fornyes pr. telefon eller via e-mail.

Receptserveren – står for frit valg af apotek

Receptserveren er etableret af Lægemiddelstyrelsen som alle landets apoteker har adgang til.

Er din recept udstedt til Receptserveren kan du henvende dig til et hvilket som helst dansk apotek, og få udleveret medicinen

Find dit lokale apotek:

Den nye apotekerlov har givet mulighed for ændrede åbningstider, herunder søndagsåbent. Der er kommet en del nye på Fyn.  Find apotekerne med de forskellige åbningstider hér.