Vigtigt vedr. lukkedage og nedsat bemanding

Vigtig info vedr åbningstider i denne uge:

Dorte Høj Drostrup har desværre flere tilfælde med svær sygdom i nærmeste familie. Der er for meget om ørerne hjemme til hendes hjerne kan klare begge dele lige nu. Hun er derfor deltidssygemeldt fra nu af. Hun kommer nogle få hele dage og er syg nogle hele dage.
Til gengæld får vi to gode vikarer pr 4. December som hjælper godt til i Lægehuset. Så bemandingen er normal…