Lægers faste dage, ferier mv.

Lægerne træffes fortrinsvis i Lægehuset flg. dage:

Ejerne:
Dorte Høj Drostrup:
Konsultationer: Onsdag og fredag
Planlagte sygebesøg: Torsdage

Dorthe Oxholm:
Konsultationer: Tirsdag og onsdag
Planlagte sygebesøg: Mandag

Lone Lund Thomsen:
Konsultationer: Onsdag og torsdag
Planlagte sygebesøg: Tirsdag
Plejehjems besøg på hhv Åhaven i Ferritslev og Egevang i Ullerslev hver 2. onsdag

Michael Hejmadi-Pedersen:
Konsultationer: Mandag og onsdag
Planlagte sygebesøg: Fredag
Plejehjems besøg på hhv Åhaven i Ferritslev og Egevang i Ullerslev hver 2. onsdag

Vores faste vikarer:
Erik Falkø er fast i Lægehuset hver torsdag indtil 31. maj 2018

Mai Lak Risager er i Lægehuset alle dage, fraset onsdag

Hung Le er fast i Lægehuset hver mandag

Vores uddannelseslæge:
Andreas Pihl er i Lægehuset hver dag indtil 1. september 2018

HUSK: At vi i skolernes ferie har feriebemanding og dermed kun laver akutte opgaver, herunder udredning for alvorlig sygdom.

Juleferien ligger i år i tidsrummet:
Fredag d. 22. december 2017 til tirsdag d. 2. januar 2018.

Vinterferien:
Lørdag 10 februar 2018 – Søndag 18 februar 2018

Påskeferie:
Lørdag 24 marts 2018 – Mandag 2 april 2018

Sommerferie:
Lørdag 30 juni 2018 – Søndag 12 august 2018