Lægers faste dage, ferier mv.

Lægerne træffes fortrinsvis i Lægehuset flg. dage:

Ejerne:
Dorte Høj Drostrup:
Konsultationer: Onsdag, torsdag og fredag
Administrativt arbejde: Torsdag

Dorthe Oxholm:
Konsultationer: Mandag, tirsdag og onsdag
Planlagte sygebesøg: Mandag

Lone Lund Thomsen:
Konsultationer: Tirsdag, onsdag og torsdag
Planlagte sygebesøg: Tirsdag
Plejehjems besøg på hhv Åhaven i Ferritslev og Egevang i Ullerslev hver 2. onsdag

Michael Hejmadi-Pedersen:
Konsultationer: Mandag, onsdag og fredag
Plejehjems besøg på hhv Åhaven i Ferritslev og Egevang i Ullerslev hver 2. onsdag

Vores faste vikarer:
Mai Lak Risager er i Lægehuset alle dage, fraset mandag i lige uger og onsdag i ulige uger

Hung Le er fast i Lægehuset hver mandag indtil jul 2018

Vores uddannelseslæge:
Andreas Pihl er i Lægehuset hver dag indtil 1. september 2018

Anders Jacobsen er i Lægeuset hver dag fra 1. september 2018 indtil 28. februar 2019

HUSK: At vi i skolernes ferie har feriebemanding og dermed kun laver akutte opgaver, herunder udredning for alvorlig sygdom.

Efterårsferien ligger i år i tidsrummet:
Lørdag d. 13. oktober 2018 til søndag d. 21. oktober 2018

Juleferien:
Lørdag d. 22. december 2018 til onsdag d. 2. januar 2019

Vinterferien:
Lørdag 9. februar 2019 – søndag 17. februar 2019

Påskeferie:
Lørdag 13. april 2019 – søndag d. 22. april 2019

Sommerferie:
Lørdag 29. juni 2019 – Søndag 11. august 2019