KOL kontroller

Vi vil gerne tilbyde dig kontrol af din lungesygdom mindst én gang om året. Arbejdet er fordelt mellem lægerene og sygeplejersker med specialviden inden for KOL.

Hos sygeplejersken:
Forårskontrol i april:
Hvert forår laver sygeplejersken en kontrol af lungerne og hvordan vinteren er gået, antal infektioner mv.
Efterårskontrol i oktober:
Hos sygeplejersken, hvor hun undersøger lungerne inden vinteren og giver vaccination.

Hos lægen:
Ca. 14 dage efter får du tid hos din læge, som samler op på sygeplejerskens undersøgelser og evt øvrige undersøgelser og dine øvrige sygdomme.

Indhold:
Sygeplejerskens kontroller indeholder:

 • Lungefunktionsundersøgelse (spirometri)
 • Rygestatus
 • Udfylder skema med sygeplejersken om rygning, arbejdsliv, aktivitetsniveau
 • Kontrol i brugen af inhalationsteknik
 • Gennemgang af medicin
 • Status for forværringer
 • Motion
 • BMI: Får målt vægt og højde
 • Evt får influenza vaccine
 • Evt. pneumokokvaccine (lungebetændelse) planlægges
 • Vurderer risiko for osteoporose (knogleskørhed)
 • Vurderer behov for røntgen undersøgelse mm

Efterfølgende får du tid hos din læge, hvor I gennemgår dine:

 • Gener/symptomer
 • Inhalationsmedicin og øvrige medicin
 • Behov for kontrol fremover
 • Andre sygdomme

Forværring i KOL

Ved forværring af din KOL får du en tid samme dag