Børneundersøgelser og Børnevaccination

Børneundersøgelser
I barnets første leveår tilbydes der børneundersøgelse hos den praktiserende læge ved 5 ugers alder, ved 5 måneder og igen når barnet fylder 1 år. Frem til det fyldte 5. år ses barnet til børneundersøgelse en gang årligt, typisk omkring det tidspunkt hvor barnet fylder år.

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod en række infektionssygdomme.
Piger kan desuden vaccineres mod livmoderhalskræft.

Vaccinationerne i det danske børnevaccinationsprogram gives efter et fastlagt program hos den praktiserende læge, der også rådgiver forældrene.

Alder Vaccination Undersøgelse
5 uger
3 mdr. DiTeKiPolHib + prevenar
5 mdr. DiTeKiPolHib + prevenar
12 mdr. DiTeKiPolHib + prevenar
15 mdr. MFR
2 år
3 år
4 år MFR
5 år DiTeKiPol revaccination
12 år MFR
Piger 12 år HPV ( igen efter 2-3 mdr.)
Kvinder fra 18 år, som ikke

er beskyttet mod røde hunde

Røde hunde

Spædbarnet
Spædbarnet må gerne lige have spist, når det kommer til undersøgelse, så er det ofte mere tilfreds. Det gør ikke noget at barnet sover. Barnet vil blive undersøgt hos lægen, hvor det blandt andet vil blive vejet og få målt længde, vægt og hovedmål.

Det større barn
Det er en god idé at forberede det lidt større barn på, at det skal til lægen. Hos lægen vil man spørge ind til barnets udvikling og foretage undersøgelsen, som ofte er kort. Dette indebære også måling af længde og vægt.  Hvis barnet skal vaccineres, foregår dette altid tilsidst når undersøgelsen er færdig. Det anbefales at man har fortalt barnet at det skal vaccineres (de 4- og 5-årige).
Lægen vil typisk selv fortælle barnet om hvad der skal ske.

Børnevaccinationsprogrammet
Børnevaccinationsprogrammet er konstant under fornyelse, nedenfor er der vist det aktuelle vaccinationsprogram.

Der vaccineres aktuelt mod stivkrampe, difteri, kighoste, polio, mæslinger, fåresyge, røde hunde, samt haemophilus influenza B og pneumokokker, hvoraf de to sidstnævnte specielt beskytter de mindste børn mod meningitis. Hertil kommer vaccination mod hepatitis B, der også gives nu.
Vaccinationen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, er meget vigtig specielt efter, at der det seneste år er konstateret mæslingetilfælde i DanmarkVaccinationen mod livmoderhalskræft tilbydes til piger/yngre kvinder fra 12 år til og med 18 år, helst inden seksuel debut.

HPV gives siden 6/8-2014 som et to-dosis program med interval på min. 6 mdr. Dog anbefales fortsat 3 vacciner, hvis man først starter vaccinationsserien efter man er fyldt 14 år.

Vaccinationsregister:
I Det Danske Vaccinationsregister kan du se hvilke vacciner dit barn har fået, samt hvornår. General information på SSI.dk

Du logger på via Sundhed.dk med dit NemLog-In:
Vaccinationsregister

Det danske børnevaccinationsprogram:

Alder Vaccination
3 mdr. difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV-12
5 mdr.1 difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV-22
12 mdr.1 difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV-32
15 mdr. MFR 1
4 år1 MFR 2
5 år1 difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år MFR 23 og til piger HPV 1 og 24

Endvidere kan kvinder vaccineres gratis mod røde hunde, evt. i form af MFR-vaccination.

1)Angiver samtidig børneundersøgelse
2)Pneumokokvaccine
3)Til børn som er ældre end 4 år pr. 1. april 2008. Ophører 2016
4)Se EPI-NYT 2/16

http://www.ssi.dk/Vaccination/Boernevaccination/Boernevaccinationsprogrammet.aspx

Livmoderhalskræftvaccine (= HPV vaccine):
Human Papillomavirus-vaccine (HPV-vaccine) beskytter kvinder mod visse former for livmoderhalskræft

Vaccination mod HPV er indført i børnevaccinationsprogrammet den 1. januar 2009 som et tilbud til piger født i 1996 og fremefter.

Tilbuddet gælder fra pigerne fylder 12 år til de fylder 18 år. Der har også været midlertidige vaccinationstilbud for kvinder født i 1985-92 og 1993-95.

I alt 70 procent af tilfælde af livmoderhalskræft skyldes HPV type 16 eller 18.
Endvidere forårsager HPV kønsvorter (kondylomer). Kondylomer skyldes for 90 procents vedkommende HPV type 6 eller 11. Vaccinen beskytter således ikke mod alle tilfælde af livmoderhalskræft, og det er meget vigtigt, at alle unge kvinder fortsat deltager i screeningsprogrammet fra de fylder 23 år, også selvom de er vaccineret.

Der findes to HPV-vacciner på markedet, Gardasil og Cervarix. Beskyttelsen over for livmoderhalskræft samt bivirkningsprofilen for de to vacciner er sammenlignelig. Til forskel fra Gardasil beskytter Cervarix ikke mod kondylomer.

HPV-vaccinen Gardasil indeholder virus-lignende proteinpartikler fra HPV-type 6, 11, 16 og 18. Denne vaccine har været anvendt i børnevaccinationsprogrammet fra 1. januar 2009-2016.
Efter vaccination med tre doser HPV-vaccine anses beskyttelsen for at vare mindst seks år.
Med virkning fra den 6. august 2014 tilbydes 12- og 13-årige piger vaccination efter et to-dosis program. Der findes ikke studier af varigheden af effekten af et to-dosis-program udover 3 år, men det forventes at effekten er langvarig.

Behovet for en booster er endnu uafklaret.

Vaccinedosis er 0,5 ml, der gives intramuskulært.

Nu vaccineres der med HPV-vaccinen Cervarix indeholder virus-lignende proteinpartikler fra HPV-type 16 og 18. Denne vaccine anvendes i børnevaccinationsprogrammet fra 1. februar 2016. Det er en billigere vaccine, så man har vurderet, at den er nok til at beskytte mod de hyppigste HPV virus (16 og 18) der giver flest kræfttilfælde, men til gengæld ikke beskytter mod kønsvorter.

Efter vaccination med Cervarix i et tre-dosis program anses beskyttelsen for at vare mindst ni år.

Efter vaccination med Cervarix i et to-dosis program er beskyttelsen mindst 5 år, men formentlig længere.

Fra 1. februar 2016 tilbydes 12-14-årige piger vaccination med Cervarix efter et to-dosis program. Såfremt der er mindre end 5 måneder eller mere end 13 måneder mellem de to doser, skal der gives i alt tre doser. Fra 15 år og derover gives også tre doser ved måned 0, 1 og 6.

Behovet for en booster er endnu uafklaret.

Vaccinedosis er 0,5 ml, der gives intramuskulært.

For yderligere information om HPV-vaccination henvises til Tema om vaccination mod livmoderhalskræft samt til Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://sundhedsstyrelsen.dk/